Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Wydzia?u

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Adres

ul. Prawoche?skiego 15,
10-720 Olsztyn,
tel. +48 89 523-39-77, 523-45-04
fax +48 89 523-34-77,
e-mail wgigp@uwm.edu.pl;   
dziekanat@geo.kortowo.pl
www: http://www.uwm.edu.pl/wgigp;    http://www.geo.kortowo.pl

 

W?adze

 Dziekan Wydzia?u

dr hab. in?. Krzysztof ?WI?TEK, prof. UWM
tel. +48 89 523-45-04, 523-44-96

e-mail: mailto:dziekan@uwm.edu.pl

krzysztof.swiatek@uwm.edu.pl

Prodziekani

dr in?. Wojciech Cymerman 
prodziekan ds. studiów stacjonarnych

tel. + 48 89 523-39-77,  523-44-86
e-mail:
prodziekan.stacjonarne@geo.kortowo.pl;

wojciech.cymerman@uwm.edu.pl

 

 

prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr in?. Rados?aw Wi?niewski

tel. + 48 89 523-39-77,  523-49-75
e-mail: prodziekan.niestacjonarne@geo.kortowo.pl    radoslaw.wisniewski@uwm.edu.pl

 

 

prodziekan ds. nauki 
dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

tel. + 48 89 523-45-04,  523-42-14

e-mail:prodziekan.nauka@geo.kortowo.pl 

zofia.rzepecka@uwm.edu.pl

 

 Dziekanat

ul. Prawoche?skiego 15 (blok 25), 10-720 Olsztyn, 
tel. +48 89 523 39 77,
faks i automat zg?oszeniowy 
+48 89 523 34 77

e-mail: wgigp@uwm.edu.pl ;

dziekanat@geo.kortowo.pl

kierownik
mgr Anna Rycharska
tel. +48 89 523-45-04
e-mail: mailto:anna.rycharska@uwm.edu.pl

 

 

Dziekanat Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
ul. Romana Prawoche?skiego 15, pok. 13–17, 10-720 Olsztyn
tel.+48 89 523-39-77, 523-45-04; fax 523-34-77; e-mail: wgigp@uwm.edu.pl dziekanat@geo.kortowo.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0100; kod finansowy: 0301

Kierownik mgr Anna Rycharska

Tel. +48 89 523-45-04


Instytut Geodezji
ul. Micha?a Oczapowskiego 1, pok. 25, 10-719 Olsztyn
tel.+48 89 523-33-05; fax 523-47-68; e-mail: ig@geo.kortowo.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0200; kod finansowy: 0302

Dyrektor prof. dr hab. in?. Zbigniew Wi?niewski, prof. zw.

Tel. +48 89 523-33-05, 523-48-73

Z-cy dyrektora 
dr hab. in?. Waldemar Kami?ski, prof. UWM +48 89 523-33-05, 523-48-73
 dr hab. in?. Krzysztof ?wi?tek, prof. UWM +48 89 523-33-05, 523-44-96


Zak?ad Fotogrametrii i Teledetekcji
ul. Micha?a Oczapowskiego 1, pok. 101, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-38-41; fax 523-32-10; e-mail: mailto:paszotta@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0500; kod finansowy: 0304

Kierownik dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UWM

Tel. +48 89 523-38-41, 523-47-12


Katedra Geodezji Rolnej i Katastru
ul. Romana Prawoche?skiego 15, pok. 215, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-38-63; tel/fax 523-45-58; e-mail: kgrik@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0900; kod finansowy: 0308

Kierownik prof. dr hab. in?. Stanis?aw Surowiec

Tel. +48 89 523-38-63, 523-45-58


Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
ul. Jana Heweliusza 5, pok. 2, 10-724 Olsztyn
tel.+48 89 523-34-81, fax 523-47-23; e-mail: kgsin@poczta.wp.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0700; kod finansowy: 0306

Kierownik prof. dr hab. in?. Stanis?aw Oszczak, prof. zw.

Tel.  +48 89 523-34-81, 523-47-31, 523-47-23

 


Katedra Geodezji Szczegó?owej
ul. Jana Heweliusza 12, pok. 4, 10-724 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-39-66, 523-48-78; e-mail: sekretariat@planeta.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-1100; kod finansowy: 0309

Kierownik dr hab. in?. W?adys?aw D?browski, prof. UWM

Tel. +48 89 523-39-66, 523-48-78


Katedra Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rozwoju Regionalnego
ul. Romana Prawoche?skiego 15, pok. 117, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-63; fax 523-38-32; e-mail: kgn@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0300; kod finansowy: 0303

Kierownik prof. dr hab. in?. Sabina ?róbek, prof. zw.

Tel. +48 89 523-36-63, 523-38-32


Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Romana Prawoche?skiego 15, pok. 119, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-73, fax 524-06-48; e-mail: kpizp@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 03-0800; kod finansowy: 0307

Kierownik prof. dr hab. in?. Ryszard Cymerman, prof. zw.

Tel. +48 89 523-36-79, 523-34-73


Sk?adnica Sprz?tu Geodezyjnego
ul. Micha?a Oczapowskiego 1, pok. 14 i 15, 10-719 Olsztyn; tel. +48 89 523-35-65
kod ewidencji korespondencji: 03-0600; kod finansowy: 0305

Kierownik mgr in?. Jerzy Trystu?a

Tel.+48 89 523-35-65


Czytelnia Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
ul. Romana Prawoche?skiego 15, pok. 03, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-42-45; e-mail agadun@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Bibliotekarz mgr Agnieszka Dunalska-Blitek

Tel. +48 89 523-42-45

informacj? wytworzono:

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

za tre?? odpowiada:

mgr Anna Rycharska

data wytworzenia:

14-06-2007 r.

data zamieszczenia:

18-06-2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 2187 razy (w tym z UWM 180 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa